صفحه اصلی / درباره مدرسه ۱۰

درباره مدرسه ۱۰

مدرسه ۱۰ تبلور یک رؤیا است؛ رؤیایی برای فراهم کردن آموزش‌های کاربردی و تازه. مدرسه ۱۰ قرار است منشأ آموزش‌های ارزش‌آفرین و پرفایده باشد. در این میان محتوای بومی و متناسب با فضای ایرانی دغدغۀ اصلی ماست.

در عصر حاضر، الزام به یادگیریِ همیشگی و به‌روز بودن بیش‌ازپیش احساس می‌شود.  مدرسه ۱۰ تلاشی در جهت فراهم کردن بخشی از نیازهای موجود در این زمینه است.